ปฏิทินวันหยุด 2562 - 2563

 • หยุดวันปีใหม่
 • หยุดวันปีใหม่
 • หยุดวันปีใหม่
 • หยุดวันปีใหม่
 • หยุดวันชดเชยวันปีใหม่
 • หยุดวันชดเชยวันปีใหม่
 • หยุดวันเฉลิมฉลองเสด็จขึ้นครองราชย์ในหลวงรัชกาลที่ 10
 • วันเข้าพรรษา
 • วันอาสาฬหบูชา
 • หยุดวันแรงงาน
 • วันจักรี