ปฏิทินวันหยุด 2562 - 2563

 • หยุดวันปีใหม่
  02 ม.ค. 00:00 – 23:59
  SR Corporate co.,ltd., SR Corporate Co.,Ltd., Ramkhamhaeng Road, Min Buri, Bangkok, Thailand
  *อายุงานครบ 1 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 6 วัน/ปี
 • หยุดวันปีใหม่
  01 ม.ค. 2564 00:00 – 23:59
  SR Corporate co.,ltd., SR Corporate Co.,Ltd., Ramkhamhaeng Road, Min Buri, Bangkok, Thailand
  *อายุงานครบ 1 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 6 วัน/ปี
 • หยุดวันปีใหม่
  31 ธ.ค. 2563 00:00 – 23:59
  SR Corporate co.,ltd., SR Corporate Co.,Ltd., Ramkhamhaeng Road, Min Buri, Bangkok, Thailand
  *อายุงานครบ 1 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 6 วัน/ปี
 • หยุดวันปีใหม่
  30 ธ.ค. 2563 00:00 – 04 ม.ค. 2564 23:59
  SR Corporate co.,ltd., SR Corporate Co.,Ltd., Ramkhamhaeng Road, Min Buri, Bangkok, Thailand
  *อายุงานครบ 1 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 6 วัน/ปี
 • หยุดวันชดเชยวันปีใหม่
  29 ธ.ค. 2563 00:00 – 23:59
  SR Corporate co.,ltd., SR Corporate Co.,Ltd., Ramkhamhaeng Road, Min Buri, Bangkok, Thailand
  (+ชดเชยวันพ่อ 5 ธ.ค.) *อายุงานครบ 1 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 6 วัน/ปี
 • หยุดวันชดเชยวันปีใหม่
  28 ธ.ค. 2563 00:00 – 23:59
  SR Corporate co.,ltd., SR Corporate Co.,Ltd., Ramkhamhaeng Road, Min Buri, Bangkok, Thailand
  (+ชดเชยวันแม่ 12 ส.ค.) *อายุงานครบ 1 ปี มีสิทธิลาพักร้อนได้ 6 วัน/ปี
 • หยุดวันเฉลิมฉลองเสด็จขึ้นครองราชย์ในหลวงรัชกาลที่ 10
  28 ก.ค. 2563 00:00 – 23:59
  SR Corporate co.,ltd., SR Corporate Co.,Ltd., Ramkhamhaeng Road, Min Buri, Bangkok, Thailand
 • วันเข้าพรรษา
  17 ก.ค. 2563 00:00 – 23:59
  SR Corporate co.,ltd., SR Corporate Co.,Ltd., Ramkhamhaeng Road, Min Buri, Bangkok, Thailand
 • วันอาสาฬหบูชา
  06 ก.ค. 2563 00:00 – 23:59
  SR Corporate co.,ltd., SR Corporate Co.,Ltd., Ramkhamhaeng Road, Min Buri, Bangkok, Thailand
 • หยุดวันแรงงาน
  01 พ.ค. 2563 00:00 – 23:59
  SR Corporate co.,ltd., SR Corporate Co.,Ltd., Ramkhamhaeng Road, Min Buri, Bangkok, Thailand
 • วันจักรี
  13 เม.ย. 2563 00:00 – 23:59
  SR Corporate Co.,Ltd., 1/238 หมู่บ้าน โชคชัยปัญจทรัพย์ ซอยรามคำแหง 184 ถนน รามคำแหง แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 ประเทศไทย
  ใช้วันหยุดสงกรานต์หักชดเชย 1 วัน